BAVverzekering is vernieuwd.

BAVverzekering heeft een nieuwe website. De pagina's zijn voortaan ook goed op mobiele toepassing te lezen. De verzekering blijft onveranderd. In Verzekering leest u alles over de karakteristieken van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het NOAB-kantoor.

 

Online direct aan de slag ...

 

Ieder NOAB belastingadvies- en administratiekantoor kan op BAVverzekering gemakkelijk premies doorrekenen en vrijblijvend een offerte aanvragen. U kunt eveneens direct de verzekering online afsluiten. In sommige gevallen vereist de verzekeraar een handtekening op papier. In dat geval ontvangt u een aanvraagformulier per e-mail. De communicatie verloopt hoofdzakelijk per e-mail, snel en efficient.

 

Omdat BAVverzekering volledig digitaal werkt, hebben wij weinig kosten. Uw voordeel is lagere kosten en een aantrekkelijke premie. Bovendien heeft u direct en online inzicht in de premie. De verzekeringsvoorwaarden vormen de standaard in de markt.

 

Voor vragen en antwoorden kunt u altijd bij ons terecht. Bel of mail ons. Contact

Execution Only

U vraagt de verzekering aan op basis van 'execution only'. Dit betekent dat u de verzekering afsluit op basis van de door u zelf verstrekte gegevens. Een adviseur of tussenpersoon heeft zich niet verdiept in uw persoonlijke en zakelijke situatie. Ofschoon wij ons bijzonder hebben ingespannen om de verzekering af te stemmen op het NOAB- administratiekantoor, kunt u een adviseur niet aanspreken op de door u gemaakte keuzes. Maar u kunt natuurlijk ook advies inwinnen. Wenst u te worden geadviseerd over de voor u passende verzekeringsmogelijkheden? Neem dan contact op met uw eigen tussenpersoon of met Blue Risk Collectieve Verzekeringen. Een adviesgesprek met Blue Risk is vrijblijvend en kosteloos.