Content met Datarisks Privacy .

Datarisks Privacy

Privacy

De module Privacy verzekert de gevolgen van gestolen privacygevoelige gegevens:

  •     kosten van onderzoek door bijvoorbeeld justitie of creditcardmaatschappijen
  •     claims van individuele personen
  •     boetes opgelegd door toezichthouders, of andere verplichte vergoedingen.