Terug

Datarisks Clausule

Datarisks Clausule

In het kader van de aanvullende dekking inzake Cyber en Data Risks in de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geldt het navolgende:

 

- het verzekerd bedrag per aanspraak/schade bedraagt € 100.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar als onderdeel van het verzekerd bedrag voor beroepsaansprakelijkheid genoemd op het polisblad;

- het eigen risico bedraagt € 1.000,- per aanspraak/schade;

- er is geen retentietijd (artikel 2.2), geen afwijkend eigen risico of sublimiet inzake opgelegde toezichtmaatregelen (artikel 1.1.5), extra belkosten bij hacking telefoonsysteem (artikel 2.5) of verlies geld op rekening (artikel 2.6) van toepassing;

- de van toepassing zijnde polisvoorwaarden zijn Cyber en Data Risks by Hiscox 2017 (CDRH 2017/01);

- het rechtsgebied is de gehele wereld exclusief de USA en Canada.

Melding van een aanspraak, een omstandigheid of eigen schade dient zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk gericht te worden aan verzekeraar (Hiscox Nederland); telefoon + 31 (0)20 517 0700, en per e-mail hiscox.claims@hiscox.nl (Hiscox incident response team).