Content met Verzekering Inloop .

Inloop

Inlooprisico bij beroepsaansprakelijkheid

 

Vrijwel alle verzekeringsvoorwaarden sluiten schadeclaims uit die ontstaan zijn vóór de ingangsdatum van de verzekering.

In de praktijk komen schadeclaims altijd pas na bepaalde tijd naar boven.  Dit risico noemt men het inlooprisico. 'Inloop' is in de volgende twee gevallen aan de orde:

 

a) U voert al langer werkzaamheden uit, maar u had nog geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering;

b) U stapt over van de ene naar de andere verzekering.

 

Bij het aangaan van een (nieuwe) verzekering heeft u dus te maken met het inlooprisico. Voor de verzekering voor NOAB-Administratiekantoren hebben wij een inloop-clausule bedongen, zodat u geen 'gat in uw verzekeringsdekking' heeft. De inloop-clausule houdt in:

 

- De NOAB-verzekering biedt standaard 3 jaar gratis inloop.

- U kunt naar wens het inlooprisico voor 2 jaar extra optioneel meeverzekeren. De meerpremie is eenmalig 35% van de jaarpremie.

- Als u een bestaande beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt, dan is additionele inloop tot ingangsdatum van die polis en maximaal 7 jaar gratis meeverzekerd. Stuur de voorgaande polis met uw aanvraag mee.

 

Nadere uitleg over het inlooprisico.

 

Inloop laat zich het gemakkelijkst beschrijven in relatie tot het ‘oude'  "loss occurrence ".

 

Loss occurrence, betekent dat de verzekering dekking biedt voor schades die in de verzekeringsperiode zijn ontstaan. Hier gaat het om het moment van ontstaan. Dit moment kan jaren terug zijn. Voor verzekeraars vraagt dit systeem een lange adem, want jaren na afloop van het verzekeringsjaar kan een claim nog gemeld worden.  Het moment waarop de schade wordt gemeld is niet van belang.

 

Sinds 1996 zijn verzekeraars overgegaan naar het "claims-made" systeem. Claims-made zegt het al: hier is het moment bepalend waarop de schade wordt gemeld (the claim is made). Heeft men een verzekering op claimsmade basis dan is er dekking op het moment van melden. Discussie rond het moment waarop de schade is ontstaan is niet meer van belang.

 

Bij het overstappen van de ene verzekeraar naar de andere, zou het risico over de voorgaande jaren bij de nieuwe claimsmade verzekeraar komen te liggen. In feite loopt de nieuwe verzekeraar risico voor alle fouten die in de voorgaande periode zouden kunnen zijn gemaakt, maar over deze periode heeft zij geen premie ontvangen.

 

Verzekeraars hebben de deur naar deze onbeperkte claims uit het verleden dicht gehouden. De claimsmade verzekeringsvoorwaarden sluiten gewoonlijk het voor- of inlooprisico uit. Bij overstappen naar een nieuwe verzekering dient men dus aandacht te besteden aan het inlooprisico.