Content met Verzekering Kenmerken .

Kenmerken

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering BAV biedt dekking voor aanspraken die tegen u worden ingesteld door uw opdrachtgever in verband met een fout gemaakt in de uitvoering van uw opdracht.

 

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering AVB dekt aanspraken die tegen u worden ingesteld in verband met zaak- en/of letselschade, inclusief daaruit voortvloeiende gevolgschade.

 

De verzekering is een combinatie van beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid (BAV en AVB). De polisvoorwaarden zijn exclusief voor de NOAB-Administratiekantoren ontwikkeld met dekking voor onder meer;

 

 

Kenmerken

kosten van verweer (rechtsbijstand) boven het verzekerd bedrag met maximum van eenmaal het verzekerde bedrag. Geen eigen risico bij kosten van verweer.

handelen en nalaten van hulppersonen

smaad en/of laster

verlies, beschadiging, vernietiging documenten incl. reconstructiekosten en gevolgschade max.  EUR 100.000,- en voor digitale data max EUR 50.000,-

wettelijke vertegenwoordigers en rechtsopvolgers van verzekerden indien zij aansprakelijk worden gesteld voor handelen of nalaten door verzekerden

Geen uitsluiting voor tijdsoverschrijding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAVverzekering maakt een passende aansprakelijkheidsverzekering voor ieder administratiekantoor bereikbaar. De verzekeringsvoorwaarden worden gerekend tot de ruimste in de markt.

 

De Verordening Accountantsorganisaties Art 12 lidc geeft aan dat een kantoor met een jaaromzet tot een maximaal EUR 1 mln, een verzekerd bedrag van EUR 500.000,- per aanspraak dient te verzekeren. Het administratiekantoor voldoet met deze verzekering eveneens ruim aan de eisen rondom beroepsaansprakelijkheid en minimaal verzekerde bedragen.