Content met Verzekering Verzekerden .

Verzekerden

Verzekerden

Wie behoren tot de verzekerden onder de dekking van de polis?

 

  • - Verzekeringnemer;
  • - Overige in de polis vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen of samenwerkingsverbanden;
  • - Bestuurders, commissarissen/toezichthouders, maten en vennoten van verzekerden;
  • - De ondergeschikten van verzekerden, indien en voorzover zij niet zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefenen.